APATIN PORED DUNAVA

20.08.2017. 17:34

Demokratska stranka opštine Apatin nastavlјa sa predlozima upućenim javnosti i opštinskim organima, pored drugih, i za uređenje našeg grada. Ovog puta se predlog odnosi na deo grada pored  obale Dunava, gde ova reka pravi čuvenu „apatinsku okuku“.

 

Izgradnja trga

Prostor kod pravoslavnog hrama i kajak kluba (od pešačke staze do ivice obaloutvrde), popločati odgovarajućim materijalom i tako napraviti mali trg ispred crkve. Trg bi, sem mesta za  okuplјanje i druženje građana, mogao da bude i vidikovac sa eventualnim teleskopom za osmatranje (retko gde Dunav pruža takav prizor: od brodova koji prolaze, zalaska sunca i dr), klupama i drugim sadržajem  čije bi detalјe utvrdila stručna lica.

Šteta je da se pored crkve, ne uredi i okolina.

Postavlјanje ograde

Pored trga trebalo bi proširiti pešačku stazu i na ivici nasipa postaviti ogradu koja bi imala zaštitnu funkciju, jer sadašnje stanje ugrožava bezbednost prolaznika, naročito dece.

Pomenutu ogradu postaviti do pristana, a možda i do luke  „Napretka“ (takva ograda postoji u istoj situaciji na marini, terasi „Plave ruže“, a da ograda nije nikakva novina pokazuje i obala Dunava na razglednici Apatina iz predratnog perioda).

Ograda u celoj dužini,  imala bi i estetsku vrednost  jer ograđeni prostor vizuelno           više ne bi delovao kao nasip, već kao velika terasa na koju se izlazi dolazeći iz grada.

 Time bi Apatin, uz glavnu ulicu i nevelika sredstva, dobio potpuno uređeno šetalište i mesto za odmor u gradu, a pored velike reke.

 

Nasipanje i uređenje obale

Druga faza koja bi mogla da počne odmah, odnosi se na prostor između kajak kluba i tzv. „Jelena“. Prvi korak bio bi nasipanje peskom, a završni sloj zemlјom, umesto donedavnog šiblјa koje je zaklanjalo pogled na možda najlepši deo Dunava u našem toku.

Ostali radovi, kao što je nastavak pešačke staze, sada pored nove obale uz sam Dunav, ozelenjavanje i smisleno uređenje celog novoformiranog prostora mogu se izvesti sa relativno nevelikim sredstvima.

 

Apatin pored Dunava? DA!

Categories: Vesti

Zatvoreno za komentarisanje.