Danijela Bokan

Danijela Bokan

Rođena 07.07.1985. godine u Somboru.

Osnovnu i srednju školu završila u Apatinu.

Članica DS od 09.07.2010. godine. Članica Opštinskog odbora DS i članica Saveta Foruma žena DS Apatin.

Udata, majka jednog deteta.