PIJACA – PREKINUTO PARTNERSTVO

02.11.2017. 23:25

Početkom prošle godine otvoren je stečajni postupak nad firmom „Apatinski tržni centar“, poznatijem u narodu kao „pijaca“.

Stečaj je pokrenulo novosadsko preduzeće „Combal group“, (vlasnik Zoran Rakita), zbog potraživanja od preko 20 miliona dinara koje se odnosilo  na građevinske radove izvedene na pijaci.

Račun tržnog centra blokiran je za navedeni iznos od 2014. godine, praktično od samog početka rada pijace i to je trajalo sve do otvaranja stečajnog postupka.

Stečaj je ovih dana završen prodajom imovine dužnika koja se sastoji od dva pijačna platoa od 636 i 654 m2, kancelarija u površini od 128 m2, 14 poslovnih prostora (lokala), 138 pijačnih tezgi i 16 rashladnih vitrina uz pravo upravlјanja i održavanje pijace, sve po ceni od 35.700.000 dinara. Početna cena na javnoj aukciji održane 17. oktobra iznosila je 29.200.000 dinara što je 50% od procenjene vrednosti uz učešće četiri licitanta: “Mijanović“ doo iz Novog Sada, WIN WIN iz Čačka, TP „Ibar“ iz Raške i „COM-Šped“ iz Subotice.

Predmet prodaje nije bio poslovni prostor koji koristi megamarket „Idea“ (ovaj objekat nije u sastavu tržnog centra),  kao ni lokali koji su  prodati pre stečaja.

Sa najvećom ponuđenom cenom kao jedini vlasnik pijace  postala je novosadska firma „Mijanović“ doo. što je promenilo  dosadašnje   vlasničke odnose.

Prema podacima Agencije za privredne registre nadležnoj za registraciju privrednih društava, vrednost osnovnog kapitala Apatinskog tržnog centra pre prodaje iznosila je 37.278.490 dinara sa sledećom strukturom vlasništva:

  • Opština Apatin …………………………………..63,73%
  • Aleksandar Mijanović Novi Sad ………………27,00%
  • Zoran Rakita Novi Sad …………………………..9,07%
  • Preduzeće „Mijanović“ doo Novi Sad …………0,20%

Učešće kapitala opštine Apatin odnosi se na zemlјište koje je uneto u imovinu tržnog centra na kojem je pijaca izgrađena procenjenog na 23.777.825 dinara, a ostali vlasnici su stekli učešće kupovinom udela od prethodnog vlasnika Ranka Kovačevića koji je započeo izgradnju centra (investitor zgrade „Milenijum“ – objekat preko puta robne kuće).

Ovi podaci odnose se na vrednost kapitala upisane u pomenutoj Agenciji u junu 2013. godine, pre završetka radova na izgradnji pijace. Prema izjavama učesnika konačni odnosi u vlasništvu kapitala nisu utvrđeni i upisani u registar, jer izgrađeni objekti nisu tehnički primlјeni pošto poslovni prostor pijace na strani bližoj glavnoj ulici nema dozvolu za gradnju.

U svakom slučaju pijaca će i dalјe da radi, mnogo hvalјeno javno-privatno partnerstvo više ne postoji, naša opština više nije vlasnik ni jednog dela apatinske pijace čime je izgubila 23.777.825 dinara uložene imovine u donedavno zajedničko preduzeće.

Ostaje samo mogućnost da će posle pokrića troškova stečajnog postupka i izmirenja potraživanja prema izvođaču radova i poreskoj upravi (glavnica i kamata), od prodajne cene preostati izvestan novčani iznos, verovatno simbolične vrednosti, koji  će pripasti sada bivšim vlasnicima i to srazmerno učešću u kapitalu tržnog centra.

Categories: Vesti

Zatvoreno za komentarisanje.