ŠTA JE SA PUTEM KUPUSINA – BEZDAN?

25.09.2017. 17:20

U poslednje vreme naša štampa posvećuje dosta prostora izgradnji odn. završetku važnog auto-puta na trasi tzv. „Koridora 10“. Obilaze ga znani i neznani, kontroliše se rad izvođača, presecaju  vrpce po završetku nekih deonica i obećava da će se saobraćajnica završiti iduće godine.

Posle tolike pažnje u sredstvima informisanja posvećene ovom  koridoru,  mogao bi se steći utisak da su  ostali putevi izgrađeni ili sređeni, jer o njima nema ni reči.

Demokratska stranka opštine Apatin smatra da ima i drugih saobraćajnih veza značajnih za naše građane zbog čega pokreće pitanje izgradnje puta Kupusina – Bezdan koji je bio aktuelan pre više godina, kada je ondašnja Vlada Srbije (2010. godine) donela odluku da se iz sredstava Nacionalnog investicionog plana finansira ovaj put.

Projekat je pokrenut uz obrazloženje da se na taj način povezuju dve lokalne samouprave – Sombor i Apatin, ali i da se put prema granici skraćuje za dvadesetak kilometara i pospešuje razvoj turizma i privrede.

Do sada je urađen deo planiranog, pošto je završena samo deonica od Bezdana do Bačkog Monoštora (rekonstruisana je i proširena  postojeća saobraćajnica). Put od Monoštora do Kupusine, čija  trasa treba da bude na „starom“ odbrambenom nasipu dužine 5,3 km i širine 5,5 metara nije urađen,  sem manje deonice kod Monoštora koja je nasuta tucanikom.

Po završetku svih radova Apatin bi od Monoštora bio udalјen 13, Bačkog Brega 28, a Batine 26 kilometara.

.

Demokratska stranka predlaže da opština Apatin, zajedno sa somborskom opštinom koja je zainteresovana za izgradnju pomenutog puta, pokrene postupak za obezbeđenje sredstava iz državnih ili drugih fondova kako bi se ova saobraćajnica koja ima višestruk značaj za građane i privredu naše opštine završila.

Put Kupusina – Bezdan jeste lokalni po kategorizaciji, ali on ima regionalni, pa i nacionalni značaj – izjavila je svojevremeno u Bačkom Monoštoru ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović.

Da dodamo malo i istorije:

Pre II. svetskog rata, pored sadašnjih opštinskih mesta u okviru apatinskog sreza bili su i Bački Monoštor, Bogojevo i Stapar (ukupno 45.782 stanovnika). Kasnije je teritorijalna organizacija svedena na postojeće stanje, delom i zbog loših saobraćajnih veza sa perifernim naselјima sreza.

Categories: Vesti

Zatvoreno za komentarisanje.