Svetlana Dragišić

Svetlana Dragišić

Rođena 03.07.1963. godine u Sonti.

Osnovnu školu završila u Sonti, a srednju u Apatinu.

Po zanimanju trgovac.

Članica DS od 25.05.2011. godine. Članica Opštinskog odbora DS i Saveta Foruma Žena OO DS Apatin.

Zaposlena u čarapari ,, Vukica Mitrović’’ do njenog zatvaranja, sada nezaposlena.

Udovica, majka jednog deteta.