TREBA LI APATINU MUZEJ?

06.09.2017. 9:06

Kada bi kojim slučajem pristan bio popravljen i kada bi putnički brodovi redovno (češće) pristajali, postavlja se pitanje gde bi organizator putovanja odveo putnike da se upoznaju sa Apatinom odnosno onim što naš grad razlikuje od drugih?

Sa sigurnošću znamo da muzej ne bi bio odredište znatiželjnih turista.

Kada nam dođu gosti “sa strane” nemamo veliki izbor u želji da im pokažemo grad u kojem živimo; obično ih odvedemo na obalu Dunava i do pravoslavne crkve, prošetamo glavnom ulicom, popijemo piće u nekom kafeu i tu se krug zatvara.

Demokratska stranka smatra da je došlo vreme da Apatin dobije svoj muzej i tako stane u red gradova koji mogu da iskažu karakter svoje tradicije /Apatin je stariji od mnogo većih gradova/ te inicira da Skupština opštine Apatin stavi na dnevni red sednice i razmotri predlog o osnivanju gradskog muzeja, a kao prvi korak obrazuje eminentnu radnu grupu čiji bi zadatak bio da utvrdi potrebna sredstva, lokaciju, sadržaj muzeološke građe i ostalo što je neophodno za rad muzeja.

Sadržaj građe muzeja verovatno bi trebalo podeliti u tri dela. Prvi, koji bi se odnosio na period od praistorije i dalje (više nađenih predmeta na ovim prostorima nalazi se u somborskom muzeju), drugi na vreme od 18 veka do danas, gde bi npr. kao posebno interesantni bili predmeti i alat raznih zanata (u korparstvu, ribarstvu, brodogradnji) po čemu je Apatin bio prepoznatljiv i treći, eksponati koji potiču iz Like i Banije iz života i običaja sadašnjih stanovnika (etnografska zbirka). Uz zbirku postavki je važan i izbor prostora gde bi se muzejski predmeti postavili.

Za zgradu muzeja idealan objekat bi bila kuća pored samousluge „Maksi“ /bivše vlasništvo porodice Turski/ zbog položaja, a posebno po fasadi koja sama po sebi izaziva interes posetilaca Apatina jer ima odgovarajuću arhitektonsku vrednost.

Kuća je sada u vlasništvu hrvatskog biznismena iz Vinkovaca (trgovinski lanac „Boso“), inače vlasnika nekoliko objekata u Apatinu (hotel „Vojvodina“ i dr) i na žalost neodržavana zbog čega je postala opasna za prolaznike pa je opština postavila ogradu kao zaštitu.

Takvo stanje traje više godine (povremeno se samo ograda menja) i bilo bi logično da opština otkupi ovu zgradu za predloženu (ili drugu) namenu odn. neovisno od toga, da „prisili“ vlasnika da objekat dovede u bezbedno stanje, što je osnovna vlasnička obaveza, kako bi se ograda, kao ruglo, uklonila iz centra grada.

Categories: Vesti

Zatvoreno za komentarisanje.