Vesna Šašić

Vesna Šašić
Rođena 03.avgusta 1961. godine u Bođanima, Bač.
Osnovnu i srednju školu završila u Apatinu.
Članica Demokratske stranke od 2000. godine.
Članica Opštinskog odbora DS Apatin i članica Saveta foruma žena DS Apatin.
Radi u Opštinskom odboru DS Apatin, tehnička sekretarka.

Živi u Apatinu, udata, majka dve kćerke.