Vesti

13.11.2013. 9:58

Referendum o samodoprinosu od 1%

U Apatinu se u periodu od 9. do 24. novembra održava referendum na kome će se gradjani izjasniti o uvođenju samodoprinosa od 1%, odnosno o produžetku postojećeg samodoprinosa od 1%, čija primena ističe 31. decembra 2013. godine. Samodoprinos od 1% uvodi se na period od deset godina. Mesni samodoprinos od…