Zoran Matić

Zoran Matić

Rođen je 1949. godine u Barandi, opština Opovo.

Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Apatinu, a Pravni fakultet u Sarajevu, 1974. godine.

Zaposlen u PGP “Rapid” A.D. iz Apatina.

Autor je dve knjige: “Od trske do opeke” i “Letopis apatinskog hrama Sabor svetih apostola”.

Živi u Apatinu.